laparoskopik myom ameliyatı

Kadınlarda, anne olma kararı sonrası karşımıza çıkan en sık sorunlar, rahimle ilgili durumlardır. Rahimde meydana gelen yapışıklıklar, rahim kas tabakasında oluşan büyümeler (myom), urlar (polip) ya da rahimde perde oluşumu sıklıkla karşımıza çıkan problemlerdir. Temel olarak rahim bölgesinde meydana gelen ve kadınlarda hamilelik durumunu etkileyen pek çok sorunun tanısı ve tedavisi için, gelişen teknoloji yoluyla geliştirilen yöntemlerden biri olarak histeroskopi uygulamasından bahsetmemiz gerekmektedir.

Histeroskopi, rahim içinin ve tüplerin rahime açılan kısmının incelenmesini sağlayan, özel bir optik cihazdır. Histeroskopi uygulaması, ışıklı bir kamera sistemi aracılığıyla rahim içinin gözle görülerek incelenmesini sağlayan, tanısal ya da ameliyat amaçlı gerçekleştirilebilen bir yöntemdir.

Kadınlarda gebelik ve histeroskopi bağını daha net kavrayabilmek adına, histeroskopinin nasıl bir yöntem olduğuna değinmek faydalı olacaktır.

Histeroskopinin Amacı

Histeroskopi uygulaması amaca yönelik olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır;

1) Tanısal Amaçlı Histeroskopi

 • Yapılan ultrason sonucu rahimde polip ya da miyom varlığının tespit edilmesi durumlarında
 • Hastada aşırı derecede ve düzensiz adet kanamaları meydana gelmesi durumlarında
 • Rahim içi ya da rahim yolu kanallarında bir yapışıklık bulunduğundan şüphelenildiğinde
 • Arka arkaya düşük yapılması durumlarında uygulanmaktadır.

2) Ameliyat Amaçlı Histeroskopi

 • Rahim içinde mevcut olduğu tespit edilen poliplerin, alınması durumlarında
 • Rahimde tanısı koyulan, miyom ya da doku bozukluklarının kesilerek alınması gerektiğinde
 • Rahimdeki yumurtalık kanalında meydana gelmiş olan yapışıklık durumlarında uygulanmaktadır.

Histeroskopide Hangi Anestezi Kullanılır?

Histeroskopi, genel ya da lokal anestezi uygulanarak muayene koşullarında gerçekleştirilebilen bir yöntemdir. Ancak rahimde büyük nitelikte polip ya da miyom söz konusu olması durumunda, ameliyathane şartları gerekli olabilmektedir. Bu bakımdan histeroskopi, rahim bölgesinde tanısı yapılan durumun boyutu ve niteliği doğrultusunda uygun koşullar sağlanarak uygulanmaktadır diyebiliriz.

Histeroskopi, son adet bitiminden bir hafta içerisinde yapılması gereken bir uygulamadır çünkü adet bitiminden sonraki bir hafta, rahim içinin görüntüsü, histeroskopi uygulaması için en uygun halde olmaktadır. Histeroskopi yönteminin nasıl uygulandığını kısaca şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Rahim ağzının açılması ya da genişletilmesi; histeroskopi uygulamasında öncelikli olarak, rahim ağzı histeroskop aletinin geçmesi sağlanacak kadar genişletilmektedir.
 • Rahim ağzı yoluyla rahim içine girilmesi, histeroskop aleti, vajina ve rahim ağzından geçirilerek, rahim içine ilerletilmektedir.
 • Rahim içinin görüntülenmesi; rahim içinin genişletilerek gözlemlenebilmesi için rahim içerisine sıvı verilmekte ve rahim içi monitöre yansıyan görüntü ile ayrıntılı bir şekilde incelenebilmektedir.
 • Histeroskop ucundaki kesici veya yakıcı uygun aletler kullanılarak gerekli durumlarda ameliyat yapılabilmektedir.

Histeroskopinin Sık Kullanıldığı Durumlar

Histeroskopi en sık olarak, gebelik kayıpları ve isteyerek yapılan kürtajlar sonrasında meydana gelen komplikasyonlarda yapılmaktadır. Kısırlığın değerlendirilmesinde histeroskopi yöntemi son derece önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüp bebek tedavilerin de uygulanan histeroskopi yönteminin, gebelikle ilgili durumlara etkilerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

Kısırlık Tedavisi ve Histeroskopi

Histeroskopi yöntemiyle, rahim içi çok ayrıntılı şekilde gözlemlenebilmekte ve böylece rahim içinde mevcut olan sorunlar kesin ve net şekilde tanılanarak etkili bir tedavi sağlanabilmektedir.

Kısırlığın nedenleri temel olarak; rahim içindeki lezyon adı verilen doku bozuklukları veya meydana gelmiş olan yapışıklıklardır. Gebeliği önleyen bu unsurların ortadan kaldırılmasını sağlayan etkili yöntem olarak, karşımıza histeroskopi uygulaması çıkmaktadır.

 • Özellikle rahim içinde meydana gelen yapışıklıkların
 • Rahim içi kaynaklı oluşum gösteren miyom
 • Polip adı verilen bir diğer rahim doku bozukluklarının tanı ve tedavisinde tek ve etkili yöntem olarak histeroskopi kullanılmaktadır.

Gebeliği önleyen rahim kaynaklı birtakım faktörlerin öncelikle tespit edilmesi gerekmektedir. Histerosalpingografi yöntemi kullanılarak da rahim bölgesiyle ilgili gözlemler yapılabilmektedir, ancak bu yöntemde patolojileri değerlendirmede yanlış pozitif ve yanlış negatiflik oranı yüksek olmaktadır. Histeroskopi yöntemi ise, rahim bölgesiyle ilgili özellikle değerlendirme, tanı ve tedavi bakımından etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebeliği önleyen durumların tanısında daha doğru ve faydalı bir yöntem olarak histeroskopinin kullanılması, uygulanacak olan tedavinin daha etkili olmasını beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda, histeroskopi uygulamaları sonrası gebeliği önleyen durumların etkili tedavisiyle beraber gebelik sonucunun alınması ihtimali artmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi ve Histeroskopi

Tüp bebek tedavisinin henüz uygulama öncesi rahim değerlendirmelerinde ve tüp bebek tedavisi sırasında histeroskopi oldukça etkili bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Tüp bebek tedavisi uygulamasına başlanmadan önce, rahim filmi olmayan kadınlarda histeroskopi uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisi öncesi uygulanan histeroskopi yoluyla, rahim içi bölgesi değerlendirilmekte ve rahim iç boşluğunun normal olduğunun teyit edilmesi mümkün olmaktadır. Rahim iç boşluğunun normal nitelikte olması ve bu niteliğin doğru tanılanması, başarıyla sonuçlanacak bir tüp bebek uygulamasının temelini oluşturmaktadır.
 • Daha önce başarısız tüp bebek denemeleri gerçekleştiren çiftlerde, histeroskopi oldukça önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, 2 veya daha fazla tüp bebek başarısızlığı yaşayan hastaların %50’sinde rahim içi anormallikler ancak histeroskopi uygulamasıyla tespit edilebilmektedir. Doğru ve etkili şekilde tespit edilen rahim içi perdesi, polipleri ya da yapışıklıkların tedavisi sonrası, tüp bebek uygulamalarındaki gebelik oranları normal düzeye çıkabilmektedir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Lazerle-vajina-beyazlatma
Dogal-yontemlerle-vajina-beyazlatma
Lazerle-vajina-sikilastirma