idrar kaçırma

İdrar kaçırma, günlük rutin yaşamı sınırlayan ve  kişiye hem utanç hem de sıkıntı yaratan bir problemdir...

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma, günlük rutin esnasında ani ve istemsiz olarak idrarın dışarı çıkış anlamına gelir. Genellikle hasta güldüğünde, öksürdüğünde, hapşırdığında, ağır kaldırdığında, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalktığında ve egzersiz yaparken ani bir şekilde idrar kaçırma daha sık görülür.

İdrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve her zaman yaptığı aktiviteleri ciddi oranda kısıtlayan br problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer hasta tuvalete gittiğinde idrarın tam olarak boşalmadığını hissediyor, idrar geldiğinde de tuvalete yetişemiyor kaçırıyorsa doktora başvurmalıdır.

İdrar Kaçırma Neden Olur?

İdrar kaçırma kadınlarda, erkeklere oranla daha sık rastlanan bir problemdir. Anatomik olarak kadınlarda idra yolu erkeklerinkinden daha kısadır. Kadınlarda mesane rahimin altında konumlanmıştır ve idrar biriktikçe genişleyecek şekilde elastik yapıda olup mesane çıkışında idraru tutmaya yarayan kaslar da bulunmaktadır. Bazı durumlarda bu kaslar işlevlerini düzgün olarak göremeyebilir.

İdrar kaçırmanın başlıca nedenleri:

 • İdrar yolları enfeksiyonu
 • Yaşlanma
 • Doğum
 • Sinir-kas hastalıkları
 • Fazla kilo
 • Kabızlık 
 • Menopoz
 • Erkeklerde prostat büyümesi
 • Alzheimer
 • Vajinal enfeksiyon
 • Mesane taşları ve tümörler
 • Alkol ve kahve içme alışkanlığı
 • Şeker hastalığı
 • Psikolojik nedenler

Kimlerde Görülür?

 • Kadınlarda, özellikle doğum sayısı arttıkça ve menopoz döneminde hormonal değişikliklerin yaşanması nedeniyle idrar kaçırma problemi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Genital bölgenin kaslarının yaşla ve deformasyonla birlikte gevşemesinden dolayı 50 yaş ve üstündeki kadınlarda, daha sık görülmektedir. Öksürürken, hapşırırken, gülerken, hatta ileri seviyede sadece ayağa kalkarken bile idrar kaçırma sorunu ile karşılaşılabilmektedir.
 • Yine gelişen birtakım endokrin veya metobolik hastalıklardan dolayı da artış saptanmaktadır. Burada en önemli faktör diabettir. - İdrar yolları enfeksiyonları, hızlı kilo alıp-verme, açık tenli ırk, karın içi kitleler(miyom,kist tümer vs.)
 • Kullanılan bazı ilaçlar; tansiyon ilaçları, antitepresan vb.,

İdrar kaçırma problemi alışılması imkansız, gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu sorunu yaşayan kişiler dışarı çıkmaktan kaçınmakta ve zamanla bu durum ciddi psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Bir diğer yandan bu sorunu yaşayan kişiler su içmekten kaçınmakta ve zamanla çok daha ciddi sonuçlara neden olabilecek böbrek rahatsızlıkları yaşamaktadır.

Nasıl Teşhis Edilir?

İdrar kaçırma problemi günümüzde sık rastlanan bir problem olmakla birlikte bu problemi yaşayan hastaların sosyal ve psikolojik olumsuzlar yaşamaktadır. Genellikle utanıp doktora başvurmakta geç kalınmaktadır. Ancak idrar kaçırma problemi ciddiye alınması gereken bir problemdir. Öyle ki ciddi rahatsızlıkların bir tür belirtisi durumunda olabilmektedir. idrar kaçırmanın tanısı şu yöntemler ile konulmaktadır;

- Hastanın sağlık öyküsünün değerlendirilmesi

- Fizyolojk muayene

- Mesane günlüğünün değerlendirilmesi

- İdrar testi

- Ped testi

- işeme sonrasında mesaneden kalan idrarın ölçümlenmesi

Bu maddelerin yanı sıra doktor; sigara kullanımı, ilaç kullanımı, gebelik geçmişi ve dışkılama ile ilgili bilgileri de değerlendirerek kesin tanıyı koyabilmektedir. 

Erkeklerde İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma daha çok kadınlarda görülüyor olsa da ilerleyen yaşla birlikte erkekleri de etkileyen bir problemdir. Genç erkeklerde %5-10 arasında rastlanırken, yaşın ilerlemesiyle birlikte bu oran %20'yi bulmaktadır. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de sosyal yaşamı ciddi oranda kısıtlayan idrar kaçırma, vakit kaybedilmeden tedavi edilmelidir.

Erkeklerde idrar kaçırma en sık prostat büyümesine bağlı olarak oluşmaktadır. Prostat büyümesi mesanenin normalden fazla kasılmasına neden olarak erkeklerde idrar tutamama, idrarını kaçırma problemine neden olmaktadır.

Prostat ameliyatı sonrasında yaşanan idrar kaçırma problemlerinde en etkili yöntem idrar tutma kaslarını güçlendiren ilaçlardır. Bunun yanı sıra idrar yolunu daraltan enjeksiyonlar ve idrar yolunu sıkıştırmaya yönelik operasyonlar da yine idrar kaçırma tedavisinde uygulanan yöntemler arasındadır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda daha sık görülen bir problem olan idrar kaçırma, kadınlarda pek çok nedene bağlı olarak görülebilmektedir. Stres tipi idrar kaçırma kadınlardaen sık görülen idrar kaçırma tipidir. Gülerken, öksürürken, hapşırırken, egzersiz yaparken ve yürürken istemsiz ve ani idrar kaçırmaya stres tipi idrar kaçırma denir. 

Pelvik taban kaslarının zayıflığı nedeniyle basıncın artması (öksürme, hapşırma vb.) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmaya neden olur. Kasların zayıflamasında zorlu veya çok sayıda doğum yapmış olmak, iri bebek doğurma, fazla kilo, genetik ve menopoz gibi durumlar riski arttırır.

Stres tipinin dışında urge tipi, miks tipi ve taşma tipi olmak üzere 3 tip daha idrar kaçırma vardır Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinin en etkili yolu tedaviyi idrar kaçırma tipine göre planlamaktır.

İdrar Kaçırma Probleminde Tedavi Yöntemleri 

İdrar Kaçırma Tedavisi probleme yani idrar kaçırma tipine göre değişiklik göstermektedir. Tedavi öncesinde idrar kaçırma tipleri incelenmekte ve nasıl, ne zaman idrar kaçırıldığına bağlı olarak bir teknik belirlenmektedir. Bu üç tip ise; stres tipi idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma ve karışık tipte idrar kaçırmadır.

Stres tipi idrar kaçırma probleminde; öksürme, hapşırma, gülme, koşma, atlama, ağır eşya kaldırma gibi durumlar ele alınmaktadır. Bu tipteki idrar kaçırma probleminde idrar torbasına olan basınç artmakta ve buna bağlı olarak idrar kaçırma sorunu ortaya çıkmaktadır. Sıkışma tipi idrar kaçırma; genellikle ani ve engellenemeyen durumlarda yaşanılan idrar kaçırma tipidir. Bu tipte mesane kaslarında kasılmalar meydana gelir ve istemsiz bir şekilde idrar kaçırma durumu yaşanmaktadır. Karışık tipte ise; hem stres hem de sıkışma tipinin özellikleri aynı anda görülmektedir.

Bu nedenle her bir tip için uygulanacak tedavi yöntemlerinin teknikleri farklılık gösterebilmektedir.

Sıkışma tipi idrar kaçırma durumlarında uygulanan İdrar Kaçırma Probleminin Tedavisi içerisinde mesaneye daha fazla miktarda idrarın tutulması öğretilmektedir. Bu nedenle mesane jimnastiği gibi bir takım teknikler önerilmektedir. Kafeinli içecekler, alkol, soda, asitli gıdalar ve baharat tüketiminin durdurulması tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Bahsedilen bu genel önlemler sonucunda ve mesane jimnastiği ile birlikte idrarın mesanede uzun süreli kalması ve mesane kapasitesinin arttırılması sağlanmaktadır. Eğer bu tedavi yöntemi sonuç vermezse; ilaç tedavisine başvurulmaktadır.

Stres tipi idrar kaçırma tedavisinde ise pelvik kas egzersizleri tedavinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Ancak bu egzersiz tedavilerinden beklenen yanıt alınamadığında hastanın uygunluğuna göre Lazer tedavisi uygulanabilmektedir. Altı hafta ara ile yapılan ağrısız on dakikalık üç seans %90’a kadar hastanın şikayetlerini gidermektedir.

Cerrahi tedavi yöntemine ileri vajinal anatomi bozukluklarında, idrar kesesinde sarkma, gibi durumlarda başvurulmaktadır. Ayrıca idrar kaçırma probleminin tedavisinde kullanılan cerrahi tedavinin de pek çok yöntemi bulunmaktadır. En sık kullanılan yöntem ise askı tekniğidir. Bu operasyonun başarı oranı ise oldukça yüksektir.

Tedavi öncesinde hekim tarafından net bir yöntem belirlenmesi için kişinin özgeçmişi sorgulanmaktadır. Hastalık kaynaklı ya da diğer etkenlerden kaynaklı olup olmadığı bu özgeçmiş sorgulaması esnasında ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da bir tedavi metodu düzenlenmektedir. Bu nedenle idrar kaçırma problemlerinde tüm detayların açık bir dille hekime ifade edilmesi önemlidir. Doktorun şikayete neden olan tüm problemlerin düzelmesi ve hatta tümü ile iyileşmesi için yardımcı olacağı unutulmamalıdır.

Bu nedenle tedavi öncesinde idrar kaçırmayla ilgili sorulan tüm sorulara doğru ve net bilgilerin aktarılması gerekir. Çekinme ya da utanma sonucunda verilen yanlış ve eksik bilgiler tedavinin aksamasına veya yanlış tedavi uygulanmasına neden olabilmektedir. Bu durum yalnızca zaman kaybını değil daha büyük idrar kaçırma problemlerinin yaşanmasına zemin oluşturmaktadır.

İdrar kaçırmanın nedenleri kesin olarak belirlendikten sonra uygulanacak tedavi yöntemi veya yöntemlerine karar verilmektedir. Bu tedavi yöntemleri şu şekildedir;

 • Yaşam tarzında değişiklik
 • Mesane eğitimi
 • Pelvik kaslarının güçlendirilmesi için egzersiz programları
 • İlaç tedavisi
 • Cerrahi tedavi yöntemleri

İdrar Kaçırma Tedavisi Sıkça Sorulan Sorular

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma problemi; özellikle kadınlarda sık görülen bir problemdir. Günlük yaşamda gerek psikolojik gerekse de sosyolojik problemlere neden olan idrar kaçırma problemi yaşam kalitesini de önemli ölçüde düşürmektedir. İdrar torbasının belirli nedenler ile deformasyona uğraması ya da sıkışma yaşamasının bir sonucu olan idrar kaçırma probleminin mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

İdrar Kaçırma Probleminin Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırma probleminin nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir;

- İdrar yollarında enfeksiyon bulunması

- ideal kilonun üzerinde olma

- vajinal bölgede enfeksiyon bulunması

- psikolojik ve nörolojik nedenler

- fazla ve zor doğum

- ileri yaş

- mesanede taş ya da tümör oluşumu

İdrar Kaçırma Problemi Nasıl Tedavi Edilir?

İdrar kaçırma tedavisinde öncelikle ayrıntılı bir tanı süreci yaşanarak nedenleri belirlenmektedir. Böylece idrar kaçırma problemine neden olan faktörler gerekli tedavi yöntemleri ile giderilebilmektedir. Aynı zamanda çeşitli kas egzersizleri de idrar kaçırma probleminin önüne geçilebilmesinde etkendir. İdrar kaçırma probleminde cerrahi dışı yöntemlerin fayda sağlamadığı durumlarda cerrahi yöntemlere de başvurulabilmektedir. 

İdrar Kaçırma Tedavisi Ne Kadar Sürer?

İdrar kaçırma tedavisi uygulanacak tedavi yöntemine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. 

İdrar Kaçırma Tedavisi Sonrasında Problem Tekrarlar mı? 

İdrar kaçırma problemine neden olan faktörlerin tekrar açığa çıkması; tekrar idrar kaçırma problemine neden olabilmektedir. Bu nedenle doktorun önerdiği egzersiz programları aksatılmamalıdır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İstanbul-histeroskopi
Lazerle-vajina-daraltma
Kisirlik-tedavisi